fbpx

Title

Brezplačna dostava - Zagotovite si brezplačno standardno dostavo za vsako naročilo nad 50 €

Splošni pogoji

Splošni pogoji

Ta pravilnik o zasebnosti, skupaj s Splošnimi pogoji uporabe spletnega mesta in politiko piškotkov, določa načine, na katere pridobivamo osebne podatke od vas v zvezi z uporabo spletnega mesta https://quickshoelace.com/ in vseh podstrani spletnega mesta (»Spletno mesto«), ki jih pridobi upravitelj QUICKSHOELACE d.o.o. s sedežem in poslovnim naslovom na Tirna 28f, 1410 Zagorje, Slovenija (v nadaljevanju imenovan »QUICKSHOELACE«, »mi«, »nas«.

1. Osebne informacije, zbrane preko kontaktnega obrazca na spletni strani

a) Zbrane osebne podatke in podlaga za zbiranje podatkov

QUICKSHOELACE zbira informacije o vašem imenu in priimku, e-poštnem naslovu, starosti, spolu in telefonski številki, izključno s vašim soglasjem, ki ga podate ob oddaji sporočila prek kontaktnega obrazca na spletni strani.

Dostava osebnih podatkov ni pogoj za uporabo storitev QUICKSHOELACE, razen če je to popolnoma potrebno za zagotavljanje takšnih storitev (npr. QUICKSHOELACE stik z posameznikom zahteva vnos vsaj enega kontaktnega podatka posameznika).

b) Namen zbiranja podatkov

Osebne podatke, pridobljene prek obrazca za stike na spletni strani, bo QUICKSHOELACE obdeloval izključno za namen odgovarjanja na vprašanja, komentarje, poizvedbe ali sporočila ter zagotavljanja takšnega odgovora na vaš e-poštni naslov ali video klic. Vse osebne informacije, ki nam jih posredujete, bodo obravnavane zaupno s strani oseb, ki imajo pogodbeno obveznost za zaščito osebnih podatkov.

V primeru, da se pojavi potreba po nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov za namen, ki ni isti kot namen, za katerega ste dali svoje soglasje, vas bomo predhodno obvestili in zahtevali vaše pisno soglasje.

c) hranjenje osebnih podatkov

QUICKSHOELACE hrani vaše osebne podatke v skladu z enim od časovnih obdobij hranjenja, navedenih spodaj:

-če se vaši podatki obdelujejo izključno na podlagi vašega izrecnega soglasja, se podatki hranijo do preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov s vaše strani ali do izpolnitve namena, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni, ali do preklica soglasja skupaj z izpolnitvijo namena

– v obsegu, ki je potreben za varovanje interesov QUICKSHOELACE pri vsebini komunikacije, ki je bila sprožena preko kontaktnega obrazca, se osebni podatki hranijo do poteka rokov za uveljavljanje vaših pravic in obveznosti ali pravic in obveznosti QUICKSHOELACE.

– Po izteku obdobja hranjenja osebnih podatkov bo QUICKSHOELACE podatke trajno izbrisal ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

2. Osebni podatki, zbrani prek namestitve piškotkov.

QUICKSHOELACE zbira informacije o vašem IP naslovu, vaših obiskih spletne strani, času zadrževanja na vsaki podstrani spletne strani, skupnem času obiska spletne strani in o tem, kako se premikate po spletni strani. Te informacije pridobi z namestitvijo majhnih besedilnih datotek ali piškotkov na vašo napravo. Osebni podatki, pridobljeni s strani QUICKSHOELACE preko namestitve izključno nujnih piškotkov, ki omogočajo delovanje spletne strani, se samodejno pridobijo zgolj z namenom zagotavljanja dostopa do spletne strani. Vendar pa QUICKSHOELACE ostale informacije, ki niso pridobljene z uporabo nujnih piškotkov, pridobi le s soglasjem uporabnika.

Informacije, ki jih QUICKSHOELACE zbira preko namestitve piškotkov, namen te zbirke, osebe, ki imajo dostop do teh podatkov in trajanje hranjenja teh osebnih podatkov so podrobneje razloženi v politiki piškotkov.

3. Vaše pravice v zvezi s pridobljenimi osebnimi podatki.

Da bi zagotovili transparentno in zakonito obdelavo ter zaščitili zasebnost posameznikov, ima vsak posameznik pravico do dostopa do osebnih podatkov, pravico zahtevati popravek osebnih podatkov, pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, pravico do preklica privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pravico do prenosljivosti osebnih podatkov in pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov. Vse pravice so podrobneje opisane spodaj.

Vse zahteve za uveljavljanje zgoraj navedenih pravic je mogoče poslati na e-poštni naslov info@quickshoelace.com. QUICKSHOELACE si pridržuje pravico, da preveri vašo identiteto, preden izpolni vašo zahtevo.

a) Pravica do dostopa do osebnih podatkov.

Kadarkoli lahko zahtevate potrditev, ali se vaši osebni podatki obdelujejo. V primeru obdelave osebnih podatkov lahko dodatno zahtevate informacije o namenu obdelave, vrsti obdelovanih osebnih podatkov, osebah, ki obdelujejo vaše osebne podatke, časovnih rokih hrambe ali merilih za določanje časovnih rokov hrambe, obstoju pravice do popravka, pravice do izbrisa in pravice do omejitve obdelave osebnih podatkov, pravici do ugovora obdelavi osebnih podatkov, pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, viru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni neposredno od vas, ter možnem obstoju avtomatiziranega odločanja.

b) Imate pravico zahtevati popravek kakršnih koli netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov

Če so vaši osebni podatki, ki jih obdeluje QUICKSHOELACE, nepopolni ali napačni, lahko zahtevate, da se ti osebni podatki takoj popravijo ali dopolnijo.

c) Pravica do izbrisa osebnih podatkov.

Izbris vseh osebnih podatkov, ki so na voljo za obdelavo s strani QUICKSHOELACE, lahko zahtevate v naslednjih primerih:

 • če se je namen, za katerega so bili zbrani vaši osebni podatki, prenehal.
 • Če namen obdelave osebnih podatkov ni več veljaven, če ste umaknili soglasje za obdelavo osebnih podatkov in ni druge pravne podlage za obdelavo, če ste ugovarjali obdelavi osebnih podatkov in so izpolnjeni vsi zakonski pogoji, če je QUICKSHOELACE obdelal osebne podatke na nezakonit način, ali
 • Če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev, lahko zahtevate izbris vseh vaših osebnih podatkov, ki so na voljo za obdelavo s strani QUICKSHOELACE

d) Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadarkoli lahko omejite obdelavo vaših osebnih podatkov v takem obsegu, da:

 • so podatki, ki se obdelujejo, napačni, in napačnost podatkov se nanaša na obdobje, ki ga lahko QUICKSHOELACE kot obdelovalec podatkov preveri,
 • Podatki se obdelujejo nezakonito, ali
 • Potrošnik ima pravico omejiti obdelavo svojih osebnih podatkov v naslednjih primerih: če so osebni podatki netočni in netočnost se nanaša na obdobje, ki ga lahko potrošnik preveri kot obdelovalec podatkov, če se osebni podatki obdelujejo nezakonito, ali če jih potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, QUICKSHOELACE, kot obdelovalec osebnih podatkov, pa teh podatkov ne potrebuje več, saj se je namen obdelave prenehal.”

e) Pravica do umika privolitve

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ste ga dali v skladu s 2. in / ali 3. točko te politike zasebnosti, lahko kadar koli prekličete, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila opravljena na podlagi soglasja pred njegovim preklicem.

f) Pravica do prenosa podatkov

Lahko kadarkoli zahtevate svoje osebne podatke, ki jih obdeluje QUICKSHOELACE, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Osebni podatki, pridobljeni na ta način, se lahko kadar koli prenesejo na drugega upravljavca ali zahtevajo neposreden prenos drugemu obdelovalcu.

4. Kdo obdeluje osebne podatke?

Ukrepamo s tehničnimi in organizacijskimi varnostnimi ukrepi za zaščito osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom ali uporabo ter pred nenamernim izgubljanjem ali kršitvijo njihove integritete. Oblikovali smo jih ob upoštevanju njihove IT infrastrukture, možnih vplivov na zasebnost posameznika v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in praksami. Naši pogodbeni obdelovalci bodo vaše osebne podatke obdelovali le, če bodo spoštovali te tehnične in organizacijske varnostne ukrepe.

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, integritete in razpoložljivosti osebnih podatkov.

 • zaupnost in integriteta: varovali bomo osebne podatke posameznikov pred nepooblaščenim ali nezakonitim obdelovanjem ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo;
 • dostopnost: zagotovili bomo, da lahko avtorizirani obdelovalci osebnih podatkov do njih dostopajo le takrat, ko je to nujno potrebno.

Naše varnostne postopke vključujejo: varnost dostopa, varnostne kopije, spremljanje, pregled in vzdrževanje, upravljanje z varnostnimi incidenti, itd. Odvisno od namena obdelave osebnih podatkov posameznikov, jih lahko razkrijemo naslednjim kategorijam obdelovalcev:

a) Znotraj podjetja: zaposleni v podjetju.

b) Svojim poslovnim partnerjem zahtevamo, da vedno spoštujejo veljavne zakone, politike zasebnosti in skrbno pazijo na zaupnost vaših osebnih podatkov.

 • oglaševalske, marketinške in promocijske agencije in ponudnike, na primer MailChimp, Google (Google – piškotek Identity samo za namene ponovnega trženja, Google AdWords ad email, piškotek Identity za namene analitike); Facebook – piškotek ID samo za namene ponovnega trženja, e-poštni naslov Facebook Custom Audiences za prikazovanje oglasov, ki nam pomagajo izvajati in analizirati učinkovitost naših kampanj in promocij, Calendly, TypeForm;
 • Zunanji izvajalci, na primer zunanji svetovalci;
 • naravne in pravne osebe, ki so naši pogodbeni partnerji in zagotavljajo svetovalne ali posamezne storitve za izvedbo pogodbenega razmerja med podjetjem;

c) Tretjim osebam bomo posredovali osebne podatke posameznika, če to zahteva zakon ali če je zakonito zahtevano za zaščito.

 • poslovni (skladnost z zakoni, zahtevami organov, sodnimi odredbami, obveznosti v zvezi z poročanjem in predložitvijo informacij organom ipd.)
 • Preverjanje ali izvajanje skladnosti s politikami in sporazumi družbe;

Naši poslovni partnerji omenjeni v točki b) Naši poslovni partnerji, omenjeni v točki, ki je bila omenjena zgoraj, lahko osebne podatke posameznikov obdelujejo samo v okviru naših navodil in ne smejo uporabljati osebnih podatkov za zasledovanje svojih interesov. Vendar pa se mora vsak posameznik zavedati, da obdelovalci, omenjeni v točkah b) in c) Vendar pa se mora vsak posameznik zavedati, da lahko obdelovalci, omenjeni v točkah zgoraj, še posebej ponudniki storitev, ki vam lahko zagotovijo storitve znotraj aplikacij ali preko lastnih kanalov, zbirajo vaše osebne podatke ločeno. V takem primeru so za njihov nadzor izključno odgovorni sami, sodelovanje posameznikov z njimi pa mora potekati v skladu z njihovimi pogoji.

5. Spremembe zasebnostne politike

QUICKSHOELACE si pridržuje pravico do spremembe vsebine te politike zasebnosti kadarkoli. Spremenjena politika zasebnosti velja od trenutka objave na spletni strani in ureja nadaljnjo obdelavo že zbranih osebnih podatkov ter obdelavo osebnih podatkov, zbranih po uveljavitvi spremenjene politike zasebnosti. Priporočamo, da preverite trenutno različico naše politike zasebnosti pred oddajo kakršnihkoli osebnih informacij, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dodatki.

Če pride do bistvene spremembe te politike zasebnosti (na primer spremembe namena obdelave ali spremembe kategorij osebnih podatkov, ki se zbirajo), vas bomo obvestili o spremembi in vas zaprosili za soglasje k obdelavi osebnih podatkov.

I’m sorry, but I don’t see any specific date or reference to the last change to the privacy policy in the text you provided. Could you please provide me with the relevant sentence or paragraph?

6. Varovanec osebnih podatkov

Imenovali smo uradnika za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki nadzoruje skladnost z našo politiko zasebnosti. Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi s to politiko zasebnosti ali s tem, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, se obrnite na našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov na naslovu info@quickshoelace.com.

7. Vprašanja in zahteve

Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve, nas kontaktirajte na info@quickshoelace.com.

©QUICKSHOELACE d.o.o., september 2020

VNESITE SVOJ E-MAIL ZA PREJEM KUPONA ZA 5%